อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการตรวจคอนโด

พื้นที่อาคาร (ตารางเมตร)ค่าบริการตรวจครั้งที่ 1ค่าบริการตรวจครั้งที่ 2รวมค่าบริการตรวจ 2 ครั้ง
ไม่เกิน 23 ตารางเมตร9005001,400พร้อมรายงานผลตรวจ
24 ถึง 30 ตารางเมตร1,2006001,800พร้อมรายงานผลตรวจ
31 ถึง 40 ตารางเมตร1,5007002,200พร้อมรายงานผลตรวจ
41 ถึง 60 ตารางเมตร1,8008002,600พร้อมรายงานผลตรวจ

ค่าบริการตรวจทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์

พื้นที่อาคาร (ตารางเมตร)ค่าบริการตรวจครั้งที่ 1ค่าบริการตรวจครั้งที่ 2รวมค่าบริการตรวจ 2 ครั้ง
ไม่เกิน 120  ตารางเมตร2,6001,0003,600พร้อมรายงานผลตรวจ
121 ถึง 136 ตารางเมตร3,0001,0004,000พร้อมรายงานผลตรวจ
137 ถึง 200 ตารางเมตร4,0001,0005,000พร้อมรายงานผลตรวจ
201 ถึง 250 ตารางเมตร4,5001,0005,500พร้อมรายงานผลตรวจ
251 ถึง 300 ตารางเมตร4,9001,0005900พร้อมรายงานผลตรวจ

อัตราค่าบริการตรวจพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน ก่อนโครงการโอนให้นิติบุคคล

ค่าบริการ
ราคายุติธรรม โปรดสอบถาม